طراحی و راه‌اندازی ایده‌های نوآورانه برای ایمن‌سازی و برگزاری هیأت

نوآوردگاه ایمن‌سازی هیأت در پساکرونا

فرصت ارسال تا ۱۸ مردادماه

طرح‌ها باید چه ویژگی‌هایی داشته‌ باشند؟

ایمن‌سازی بهداشتی
طرح باید ناظر به ایمن سازی بهداشتی باشد.
کاربردی
طرح باید کاربردی و قابل اجرا باشد.
ناظر به برگزاری فیزیکی
طرح باید ناظر به برگزاری فیزیک هیئت باشد، نه برگزاری مجازی.
توجیه مالی
طرح باید توجیه مالی داشته باشد.
خلاقانه
طرح باید خلاقانه و دارای نوآوری باشد.
قابل اجرا توسط خودتان
خودتان یا گروهتان بتوانید آنرا اجرا نمایید.

دعوت از طرح‌های برگزیده

 

طرح‌های برگزیده به نوآوردگاه دعوت می‌شوند تا در یک دوره تعاملی به راهکارهای قابل اجرا ارتقا یابند. در نهایت گروهی از بهترین شرکت‌کنندگان، طرح نهایی را برای چندین هیأت راه‌اندازی می‌کنند.